Veelgestelde vragen

Ja, ik heb een beroepsgeheim.

Ja, ik heb een beroepsgeheim. Ik heb hiervoor een eed afgelegd in bijzijn van de mens en onder het alziend oog van Allah.

Kan ik pinnen?

Helaas is het nog niet mogelijk om te pinnen.

Welke voorbereidingen moet ik treffen voor de behandeling?

Zeker 2 uur voor de behandeling niets meer eten. Daarvoor alleen iets lichts nuttigen als u wilt eten. Graag gemakkelijke kleding aantrekken.

Zijn er mensen genezen door een behandeling van u?

Bismi Allah rahman arrahiem. Deze vraag is meerdere malen aan mij gesteld. Het is een vraag die ik liever niet wil beantwoorden omdat ik er in wezen niet toe doe. Het gaat om de therapie en de sunnah waarbij ik slechts een middel ben. U doet voor uw klachten sabbab en Allah (SWT) is de werkelijke genezer. Hij (SWT) geneest wie hij wil. De ene persoon heeft er qua klachten veel baat bij en een ander wat minder. Maar vanuit Islamitisch oogpunt baat het altijd omdat het toepassen van hijama sunnah is en het volgen van de sunnah een daad van ibada is. Ik kan alleen maar zeggen dat ik in deze geneeswijze geloof en enthousiast ben. En ik weet zeker dat er velen zijn die hier hetzelfde over denken.

Kunt u ook huisbezoeken afleggen?

Huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden indien er meerdere personen zijn die een behandeling willen ondergaan. Vraag naar de mogelijkheden.

Kan ik gewoon mijn medicijnen blijven gebruiken naast de therapie?

Ja, dit is een aanvullende therapie en ik zal ook nooit mensen adviseren om te stoppen met voorgeschreven medicijnen. Dit is iets wat u met uw behandeld arts moet bespreken en overeen moet komen.

Ja, ik heb een beroepsgeheim.

Ja, ik heb een beroepsgeheim. Ik heb hiervoor een eed afgelegd in bijzijn van de mens en onder het alziend oog van Allah.