Islamitische basis psychologie

Artikelnummer: €195.00 Categorie:

Beschrijving

 

Productbeschrijving

‘Basiscursus Islamitische psychologie’

Leer alles over Islamitische psychologie en krijg inzicht in psychische problemen, de oorzaken en de oplossingen hiervoor vanuit een islamitisch perspectief. Leer over de ware psychologie, ver van de tegenstrijdige theorieën.

Voor wie?

Voor elke Moslim of dienstverlener die affiniteit heeft met de Islam die:

In aanraking komt met Islamitische patiënten met een psychisch probleem.

Die Moslims wil helpen vanuit een Islamitische invalshoek.

Die meer wil weten over psychische problemen vanuit een Islamitische invalshoek.

Wil leren hoe je Moslims vanuit een Islamitische methodiek kan helpen

Meer kennis wil over Islam en psychologie

Die het wereldse met het spirituele wil combineren

De inhoud:
(onder voorbehoud, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden).

Module 1
Allah Schepper van de ziel

De Schepper (Allahs grootste eigenschap scheppen, inzichten in de schepping van de ziel, aanbidding en effect op de psyche)

De Bestuurder (instandhouding, stabiliteit van de psyche en het verband met Allah)

De Bezitter (effect van overgave en acceptatie op de psyche)

Tawhid al oeloehiya (effecten van aanbidding op de psyche)

Tawhid al asmaa wa sifaat (verruiming van kennis over Allah en het effect op de psyche)

Module 2:

De ziel tussen twee verdragen

Het eerste verdrag de fitrah, (definitie van de ziel, de schepping van ziel in de wereld van de zielen, het aangaan van verdrag met Allah, emoties en ingeschapen natuur van de psyche)

Het tweede verdrag het profeet schap (inzichten in het profeet schap welke de grootste kenners zijn van de werking van de psyche van de mens.)

Het doel van de mens ( inzichten in de grootste factoren voor geluk in het leven van de mens. Verbanden tussen de doelen van de mens en het verkrijgen van geluk)

Module 3:

Soenan tashri’ya De religieuze wetten (het belang van kennis van religieuze wetten voor psychologische hulpverleners. Uitleg van de algehele fundamenten van de religieuze wetten, methodiek in de principes van de religieuze wetten) o.a. verplicht, aanbevolen, soenna

Soenan alkawniya, De natuurwetten (kennis van de causale natuurwetten zoals beschreven in de Koran en soena bv zondes brengen armoede, belang van deze kennis voor psychologen in de behandelmethode.

De plicht van de mens ( de plichten van de mensen jegens zijn Schepper, zijn medemens, zijn familie en zijn zelf en de effecten ervan op de psyche)

Module 4:

De lichaam en de ziel

Lichaam

Ziel

Functies van de ziel

Relatie van ziel en lichaam,

bloed

voeding en voedsel

Het verstand

Module 5:

Het hart en de psyche

Het hart en zijn niveaus (inzichten in de definitie van het hart volgens de Koran inzicht in het zieke, dode en gezonde hart, het effect van het hart op de gedragingen en de psyche)

De niveaus van de verblinding van het hart soorten verblinding van het hart volgens de Koran, de chronologie en de ontwikkeling hiervan en de negatieve effecten)

Oorzaken van verblinding ( oorzaken en gevolgen van verblinding of verzieking van het hart volgens de Koran.)

Hadith (over de hadith in het licaam zit een klompje vlees….).

Module 6:

Emoties, etiketten en handelingswijze van de Profeet

Hoe heeft de Profeet Mohammad salla Allahu alaihi wassalam mensen met problemen behandeld?

Blijheid tegenover droefheid ( handelswijze en gedragscodes van de Profeet salla Allahu alaihi wassalam betreft de droevige en de getroffen)

Dankbaarheid ( betekenis van dankbaarheid, effecten van dankbaarheid op de psyche. Handelswijze van de Profeet salla Allahu ‘ alaihi wassalam in het kader van dankbaarheid)

Geduld betekenis van geduld, effecten van geduld op de psyche. Handelswijze van de Profeet salla Allahu ‘ alaihi wassalam en zijn leerstellingen rondom geduld)

Geborgenheid tegenover eenzaamheid ( definitie van eenzaamheid volgens de Koran en soena, oorzaken van eenzaamheid en de behandeling zoals bevolen door de Profeet )

Les data: (Je kunt tot 26 April instromen!)

19 April
26 April
10 Mei
24 Mei
7 Juni
21 Juni
05 Juli examentoets en afsluiting

Lestijden van 9.30 tot 14.30

Dit is de eerste cursus Islamitische basis psychologie in Nederland. Nu inschrijven betekent dat je mee doet voor aan een cursus waarmee je zowel je zelf als je medemens kunt helpen.

‘Islamitische basis psychologie’ vraagt een investering die je meer dan terug kunt verdienen met de kennis die je opdoet. Ga maar na: je combineert het wereldse met het spirituele. Niet alleen kun je deze kennis gebruiken als aanvulling op je werk maar je zult er incha Allah ook voor een beloning bij Allah. Dit alleen al is onbetaalbaar. Deel 2 en 3van de cursus zijn een verdieping waar de cursist bij aanmelding meer informatie krijgt. Omdat het de eerste cursus is willen wij de prijzen laag houden. De investering is voornamelijk bedoelt om de docenten en locatie te kunnen bekostigen. Wij willen het betaalbaar houden zodat zoveel mogelijk mensen geholpen kunnen worden op een Islamitische wijze en zodat jij kunt ervaren hoe fijn dit is en wat een voldaan gevoel je hiervan kunt krijgen. Daarom bieden wij je de gelegenheid om je in te schrijven voor slechts €195,- inclusief btw, materiaal en examen. Als je deze prijs vergelijkt met wat andere vergelijkbare cursussen vragen dan is dit een offer die je niet kunt laten gaan.

De ervaring leert dat er grote behoefte is aan deze cursus. Schrijf je nu snel in om teleurstelling te voorkomen.