Mijn moeder is overleden. Ook al was ze al heel lang ziek, het overlijden van mijn moeder kwam toch als een grote schok. Ze werd de afgelopen twee jaar heel vaak in het ziekenhuis opgenomen en we zaten regelmatig met haar op de spoedeisende hulp. Je bent nooit echt voorbereid op de dood en al helemaal niet op die van een ouder of een kind. Na het overlijden van mijn moeder, brak een hectische periode aan. Niet zo goed weten wat je moet doen, wat de vervolgstappen zijn om haar op een goede manier zoals zij wenste te begraven en rekening te houden met de verschillende meningen en wensen van de zes kinderen en mijn vader. Alhamdulilah is alles goed en redelijk vlekkeloos verlopen en hebben we mijn moeder in Marokko kunnen begraven.

Tijdens deze periode hebben alle zes de kinderen en de vele kleinkinderen allemaal op hun eigen manier op dit verlies gereageerd. Sommigen konden het helemaal niet aan en hadden intens verdriet, sommigen schoten in de ontkenning en ongeloof en wilden alle handelingen en regelzaken zo lang mogelijk uitstellen, sommigen droegen het verdriet in stilte en weer anderen wilden iets doen. Door even lichamelijk bezig te zijn om het verdriet te kunnen parkeren totdat het handelbaar is. Ik val in deze laatste categorie. Het verdriet en de schok is er, maar in tijden van stress en verdriet schiet ik juist in de regelmodus. Ik heb zoveel mogelijk gedaan om de uitvaart van mijn moeder, precies op de manier zoals mijn moeder het wilde, te regelen. Ze is dinsdagavond zesentwintig juli overleden en vrijdag is ze na het Asr-gebed in Marokko begraven. Gelukkig vrij snel.

Rouw of verlies is iets wat wij in het leven allemaal zullen meemaken. Het verliezen van een dierbare is heftig want het maakt vaak veel en intense emoties en reacties los. Of het nu verlies door dood of een scheiding is. Hoe je ook met je rouw, verdriet of verlies omgaat, de ene manier is echt niet beter dan de andere. Feit blijft wel dat je het verdriet op een gegeven moment ruimte en aandacht moet geven. Je moet het verdriet verwerken.

Daarbij kunnen vele gevoelens loskomen. Zo kun je onder andere te maken krijgen met ongeloof, ontkenning, intens verdriet, schuldgevoel (had ik maar meer gedaan of had ik maar meer aandacht gegeven), onmacht (ik heb haar niet kunnen helpen), lichamelijke klachten (hartkloppingen), een gevoel van verdoving en eenzaamheid.

Als je eenmaal deze fases hebt doorlopen, dan begint het verwerkingsproces:

 • Je gaat het verlies aanvaarden.
 • De pijn (door)voelen.
 • Je moet je aanpassen aan een leven waarvan de overledene geen deel meer uitmaakt.
 • Je moet het verlies een plek geven om zonder de overledene verder te kunnen leven.

Tips bij rouwverwerking zijn o.a.:

 1. Tasbih verrichten is de eerste en belangrijkste remedie: dat is een vorm van dhikr(gedenken van Allah) door een (bepaald) aantal keren lofprijzingen te herhalen waarbij je het aantal keren bijhoudt door te tellen met je vingerkootjes of gebedssnoer (tasbih). Zoals na het gebed, waarbij we 33 x zeggen “soebhan Allah” – heilig is Allah. Vervolgens 33 x “Alhamdoe lillah” – alle lof aan Allah en 33 x “Allahoe Akbar” – God is de Grootste. En waarbij we afsluiten met 1 x “La ilaha ilallah” – er is geen God dan Allah. Je kunt Allah ook prijzen door middel van 99 Schone Namen. (Tekst: Qantara.nl)
 2. Lees surat Doha
  Nadat de profeet vzmh een lange tijd geen openbaring had gekregen werd hij belachelijk gemaakt door de Mekkanen. De profeet vzmh begon zich toen somber te voelen. Toen is dit vers geopenbaard. Ik vind het persoonlijk heel mooi om te lezen dat wij niet moeten wanhopen en dankbaar moeten zijn omdat Allah swt voor ons heeft gezorgd en dat hij dit altijd zal doen.
 3. Voldoende rust nemen.
 4. Eigen emoties accepteren en laten gaan.
 5. De pijn van het verlies doorvoelen.
 6. Steun zoeken bij je omgeving (en hiervoor ook openstaan).
 7. Erover praten.
 8. Afleiding zoeken (wandelen of sporten).
 9. Je gevoelens van je afschrijven.
 10. Hijama behandeling nemen. Geloof mij. Hijma is in staat om verdriet los te maken en negatieve emoties te verminderen. Ik zie dit keer op keer bij mijn klanten.

Besef dat dit slechts maar enkele tips zijn, die niet voor iedereen zullen werken. Rouwverwerking is nu eenmaal een persoonlijk proces. Er bestaat geen standaard rouwproces. Er zijn geen regels en voorschriften voor. Maar één ding is zeker: je kunt het niet goed of fout doen.

 

De sunnah dagen voor de maand Augustus 2022 zijn:

Maandag 15 augustus

Woensdag 17 augustus

Vrijdag 19 augustus

Maak nu hier een afspraak voor de vestiging Rotterdam of Utrecht.

ik streef naar een gezonde ummah.  Deel daarom dit bericht met jouw dierbaren.

Liefs,