Gemiddeld slaapt een mens een derde van zijn leven. Heb jij je wel eens afgevraagd waarom Allah SWT het slapen een belangrijk onderdeel van ons leven heeft gemaakt?

In de Islam is er een grote interesse in slaap en slaap wordt gezien als één van de kenmerken van de grootsheid van Allah SWT. Slaap wordt verschillende keren in de Koran genoemd.

“En tot Zijn Tekenen behoort jullie slaap ‘s nachts en jullie zoektocht naar Zijn overvloed overdag. Waarlijk, hierin zijn zeker Tekenen voor mensen die luisteren.” [30.23].

 

Terwijl we rusten en slapen, maken ons lichaam en onze geest zich klaar voor de volgende dag door heel wat processen te ondergaan, die ons herstellen en vernieuwen. Vroeger werd er bij ziekte bedrust en slaap voorgeschreven. Tegenwoordig wordt in de 24-uurs maatschappij daar maar weinig aandacht aan besteed. Terwijl we weten dat een slecht slaappatroon gevaarlijk voor onze gezondheid kan zijn en problemen kan geven zoals een hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en psychische problemen.

 

Weinig slaap kan leiden tot gewichtstoename

Slecht slapen kan een oorzaak voor overgewicht zijn, blijkt uit onderzoeken. (12). Te weinig slaap is zelfs één van de grootste risicofactoren als het gaat om obesitas, blijkt uit een groot meta-onderzoek uit 2008. Hieruit bleek dat het bij volwassen tot 55% en bij kinderen tot maar liefst 89% waarschijnlijker was dat zij obesitas zouden ontwikkelen (3).

Het effect van slechte slaap op overgewicht komt ook tot stand door een aantal indirecte gevolgen zoals bijvoorbeeld een negatief effect op je hormonen en te weinig fut of motivatie om te gaan bewegen. (4). Slaap is dus heel belangrijk als je af wilt vallen.

 

Slecht slapen leidt tot verslechtering van het geheugen

Slaap zorgt ervoor dat ons brein meer capaciteit heeft om te leren en plaats te maken voor nieuwe herinneringen. Tijdens het slapen verwerkt en slaat ons brein datgene op, wat we tijdens de dag geleerd hebben. We moeten dus slapen om goed te kunnen leren en te kunnen onthouden. Zelfs een kort slaapje tussendoor geeft je 20% meer leervermogen.

Dr. Matthew Walker heeft een boek geschreven over waarom we slapen. In zijn boek beschrijft hij een onderzoek onder twee groepen studenten. De ene groep liet hij voor een examen acht uur slapen. De andere groep liet hij niet slapen voor het examen. Uit dit onderzoek bleek dat de laatste groep 40% minder presteerde omdat hun leercapaciteit verslechterde. Het is dus belangrijk om voor een examen goed te slapen. Slapen is belangrijk om al het geleerde op te kunnen slaan en te kunnen onthouden.

 

Weinig slapen maakt je vatbaar voor depressie

Slaapproblemen verhogen het risico op depressie en angststoornissen en kunnen bijdragen aan een slechter beloop van deze stoornissen, blijkt uit een Nederlands onderzoek. Een slechte slaapkwaliteit en kort slapen vormt twee jaar later een risicofactor voor depressie en angststoornissen. Dit blijkt uit gegevens van 565 mensen, die aan het begin van het onderzoek nog nooit een depressie of een angststoornis hadden gehad. Daarnaast blijkt dat depressie en angststoornissen vaker voorkomen bij avondmensen dan bij ochtendmensen.

 

Slaap bevordert je immuunsysteem

Zelfs een klein beetje slaapgebrek heeft invloed op het immuunsysteem. Tijdens een groot onderzoek werden mensen geïnfecteerd met het verkoudheidsvirus en bestudeerd. Wat hebben ze ontdekt? De mensen die minder dan zeven uur sliepen, hadden tot wel drie keer meer kans op verkoudheidsverschijnselen (dus een succesvolle infectie) dan degenen die acht uur of meer sliepen.

 

Slecht slapen heeft invloed op ontstekingen

Slaap kan een grote invloed op ontstekingen hebben in het lichaam hebben en dit is weer een trigger voor chronische auto-immuunziekten. Slaapgebrek kenmerkt zich door het opvoeren van ongewenste kenmerken zoals inflammatie en DNA-schade. Te weinig slaap wordt sterk gekoppeld aan inflammatie/ontstekingen op lange termijn van het spijsverteringskanaal (6, 7). Een onderzoek wees uit dat patiënten met de ziekte van Crohn die slaap werden ontzegd twee keer zoveel kans hadden op een terugval dan de patiënten die wel voldoende sliepen.

 

8 Tips voor een goede slaap

Een goede slaaphygiëne is heel belangrijk. Vanuit de Sunnah zijn er voldoende adviezen om lekker te kunnen slapen.

  1. Vroeg naar bed en vroeg op

De Profeet, vrede zij met hem, adviseerde zijn metgezellen om na het avondgebed (Ishaa) geen activiteiten meer te ondernemen. Dit is ongeveer 1,5 tot 2 uur na zonsondergang. “Aboe Barzah vertelde dat de Profeet, vrede zij met hem, niet hield van het slapen vóór het ʿIshaa’-gebed en het praten daarna” [Sahih Bukhari 574].

Als moslims moeten wij voor het ochtendgebed, het Fajr-gebed, opstaan. Dit is ongeveer een uurtje voor zonsopgang. De profeet, vrede zij met hem, sliep niet meer na dit gebed en vertelde de metgezellen dat het werken in de vroege ochtend het meest gezegend is.

2. Het verrichten van de woedoe’ – de kleine wassing – voordat je gaat slapen.

3. Als je gaat slapen, ga dan op je rechterzijde liggen en niet op je buik.

4. Het is goed om voor het slapen gaan eerst Aayat al-Koersi te reciteren, dan soerat al-Ikhlaas, soerat al-Falaq en soerat an-Naas. Hierna zeggen wij: “BismikAllaahoemma amoetoe wa ahyaa’.” Dit betekent in het Nederlands: “In Uw naam, O Allah,sterf ik en leef ik.”

5. Heb je dit gedaan, zeg dan: “Allahoemma qinie cadhaabika yauma tabcathoe c” Dit betekent in het Nederlands: “O Allah, weerhoud mij van Uw Straf op de Dag dat Uw dienaren opstaan uit de dood.”

6. Doe het licht uit.

Jabir b. Abdullah(ra) overleverde dat Allah’s Boodschapper(vzmh) heeft gezegd: Waneer de schim van de nacht valt of het is nacht, houd jullie kinderen tegen (om naar buiten te gaan), voorwaar Sjaytan is actief op deze tijden, en als een deel van de nacht voorbij is, dan laat ze gaan en sluit de deuren,en noem de naam van Allah, voorwaar de Sjaytan opent geen gesloten deur, en sluit de waterzakken en noem de naam van Allah,en bedek jullie vaten en noem de naam van Allah, in ieder geval bedek het met iets, en dooft jullie lampen.(Sahih Moeslim,vol 6,hadith nr.2012)

Een volledig donkere omgeving is belangrijk voor een goede slaap en om het circadiaanse ritme niet te verstoren. Circadiaans ritme is een biologisch dag nacht ritme waarvan de cyclus ongeveer 24 uur duurt. Als mens hebben we allemaal een biologische klok die de activatie van elk systeem reguleert. Ons circadiaans ritme reguleert fysiologische aspecten zoals de temperatuur van ons lichaam, activiteit, slaap, metabolisme, hartslag, bloeddruk en hormoonafscheiding.

7. Maak een hijama afspraak om je lichaam te resetten.

8. Gebruik onze valeriaan. Valeriaan is in de kruidengeneeskunde één van de bekendere en veelgebruikte kruiden bij slaapproblemen of bij onrust. Het werkt kalmerend en je kunt er beter door slapen. We hebben met dit bijzondere kruid al veel mensen kunnen helpen.

Ik streef naar een gezonde ummah. Doe jij dat ook? Deel dit bericht met je dierbaren. Kennis is macht.

 © Najat Haddouch

Bronnen:

Goran Medic, Micheline Wille, and Michiel EH Hemels. 2017. Short- and long-term health consequences of sleep disruption. doi: 10.2147/NSS.S134864.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8621064

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19139325

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5449130/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23419528

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3183634/#ref2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3183634/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19403332

 

 

Bron https://al-yaqeen.com/artikelen/manieren-bij-het-slapen-gaan-en-het-wakker-worden/