De meeste moslims vieren eenmaal per jaar eid al-Adha of ook wel het offerfeest genoemd. Het tweede grote islamitische feest waarin we een dier halal offeren ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, (Abraham) vrede zij met hem, die bereid was om zijn zoon, Ismael, in opdracht van Allah te offeren. De les die we hieruit leren is dat wij alles in de handen van allah moeten leggen. En ieder jaar spreken weer veel tegenstanders van barbaarse praktijken of andere negatieve uitlatingen over het halal slachten.

Maar wat is halal slachten?

Binnen de islam zijn er verschillende voorschriften voor het slachten van dieren voor consumptie. Alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het vlees halal en kunnen we dit eten.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • De slachter dient een moslim te zijn, die bekwaam is in het slachten van dieren.

  • De slachtplaats moet rein zijn.

  • De slachter moet zorgen voor het comfort van het dier. Het slachtmes mag bijvoorbeeld niet zichtbaar zijn voor het dier of in de nabijheid van het dier geslepen worden. Het slachten mag niet door andere dieren gezien worden.

  • Het dier wordt met de voorkant in de richting van Mekka (Qibla) geplaatst.

  • Voordat een dier geslacht wordt, spreekt de slachter de woorden Bismillah, Allahu Akbar(in de naam van Allah, Allah is de allergrootste) uit, waarmee hij zijn dankbaarheid en respect uit voor God.

  • De halsslagader en de luchtpijp worden met een scherp mes in één beweging worden doorgesneden. Het dier mag niet langer lijden dan noodzakelijk is.[1]

Deze voorwaarden staan eigenlijk in contrast met hetgeen de tegenstanders beweren. Het ritueel slachten van dieren heeft nogal wat (negatieve) aandacht bij niet-moslims en in de media.

Zo stelde de PvdD aan de hand van ‘wetenschappelijke’ rapporten dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, leed en stress zou veroorzaken. Zo overtuigd als ze waren, dienden ze een wetsvoorstel in voor het verbod op ritueel slachten. Dit voorstel sneuvelde in de Eerste Kamer. Op 16 Mei 2019 dienden ze het voorstel nogmaals in. Maar hoe correct is het beeld, dat wordt geschetst, nou precies?

Vanuit de Joodse gemeenschap is er opdracht gegeven om de ‘wetenschappelijke’ rapporten nader te onderzoeken. Het TNO (een onafhankelijke onderzoeksorganisatie) heeft de rapporten kritisch bekeken. Wat blijkt? Deze (pseudo) wetenschappelijke onderzoeken zijn helemaal niet zo feitelijk onderbouwd als men beweerde en zijn dan ook als onvoldoende gekwalificeerd. De PvdD baseert haar wetsvoorstel voor een verbod op het onverdoofd ritueel slachten op onjuistheden, onzekerheden en aannames!

Gelukkig zijn er ook serieuze onderzoeken geweest. De universiteit voor diergeneeskunde in Hannover heeft hiernaar onder leiding van professor Schulze onderzoek gedaan. Door middel van EEG en ECG werd de hersen- en hartactiviteit bij schapen en kalveren gemeten. De methode ging als volgt:

  1. Er werden operatief op verschillende punten van de schedel van de dieren elektrodes geïmplanteerd.
  2. De dieren kregen een aantal weken de tijd om bij te komen van de operatie.
  3. De eerste groep dieren werd door middel van de halssnede (halal) geslacht.
  4. De tweede groep dieren werd door middel van het penschot (westerse manier) afgeslacht.

Het resultaat? Bij de halssnede werd GEEN pijn gemeten en de dieren waren snel bewusteloos en hersendood. Bij de industriële slachtmethode door middel van een penschot is gebleken dat de dieren snel verdoofd waren maar dat de elektrodes aanzienlijk MEER pijn hadden gemeten.

Wat meer verdieping in de methode van het ‘verlichte’ westen zouden tegenstanders van het halal slachten niet misstaan.

Tijdens Eid al-adha genieten genieten we van het vlees dat op allerlei manieren wordt klaargemaakt. En niet alleen op deze dag. Want daarna beginnen de uitnodigingen binnen te stromen want je moet je offerdier delen met je familieleden. Dus de komende week eten we ontzettend veel vlees. Lekker maar helaas is dit niet zo gezond.

Waarom is vlees ongezond?
Als ik patiënten met hijama behandel dan geef ik ze aanbevelingen voor na de behandeling. Eén van die aanbevelingen is, het niet eten van rood vlees voor tenminste 24 uur. Ook vertel ik erbij dat als ze gezond willen leven, dat ze zo min mogelijk rood vlees moeten eten. Vaak krijg ik dan de reactie dat ze dit toch al niet doen omdat ze het vlees goed bakken. Maar met rood vlees bedoelen we rund-, kalfs-, lams- en schapevlees en niet dat het rauw moet zijn.

Waarom zeg ik dit tegen mijn cliënten? Rood vlees is ten eerste heel moeilijk door ons lichaam te verwerken. De verwerking duurt lang waardoor het vlees en de reststoffen heel lang in het lichaam blijven voordat het uitgescheiden wordt. Hierdoor ontstaan er rottingsprocessen in je darmen, die een nadelig effect op je lichaam hebben.
Voor de vertering van dierlijke eiwitten heeft je lichaam calcium nodig. Als je weinig calcium via je voedsel binnenkrijgt, dan gaat je lichaam dit ergens anders vandaan halen. Ons lichaam is zo slim dat het naar de grootste opslagplaats gaat. Deze opslagplaats voor calcium hebben wij in onze jeugd gevuld. Als je ouder wordt, dan gebeurt dit niet meer. Deze opslagplaats zijn onze botten. Dus hoe meer calcium daar vandaan gehaald wordt, hoe minder sterk onze botten worden.

Darmkanker
Uit heel veel onderzoeken blijkt dat het eten van rood vlees het risico op darmkanker vergroot. De Belgische Hoge Gezondheidsraad publiceerde op 15 januari 2014 een nieuw advies over rood vlees en de preventie van dikkedarmkanker. Hierin kwam duidelijk naar voren dat het overmatig gebruik van rood vlees en met rood vlees bereide vleeswaren de kans op dikkedarmkanker verhoogt. De Hoge Gezondheidsraad raadt aan om niet meer dan 500 gram rood vlees per week te eten.

Gezonde levensstijl volgens de islam
In de tijd van de profeet, vrede zij met hem, aten moslims weinig vlees. Dit was weggelegd voor de rijken of het werd éénmaal per week op bijvoorbeeld vrijdag gegeten en als ze arm waren alleen op Eid. Dus geniet er de komende dagen van en probeer daarna weer zo min mogelijk vlees te eten.

Ik wens jou fijne feestdagen. Moge allah het van ons accepteren.

Liefs Najat Haddouch