Jij kunt het aan!

In ons leven krijgen we vaak te maken met teleurstellingen, problemen of verdriet. Of het nu op ons werk is, ziekte, het overlijden van een dierbare, door een slecht huwelijk, scheiding of door onze kinderen die ook een beproeving voor ons kunnen zijn.  En heb jij ook wel eens gehad dat je net een grote crisis in je leven hebt overleefd en je denkt dat je problemen voorbij zijn? Je durft weer optimistisch te zijn en hebt weer hoop. Waarna er opeens een nog groter probleem in je leven komt? Ken je dat? En Wanneer zo’n beproeving op je weg komt, word je geconfronteerd met heftige gevoelens als pijn, wanhoop en eenzaamheid. Je denkt, ik kan dit niet meer aan! Het lijkt dan alsof je de enige bent die problemen heeft. Het lijkt dan alsof iedereen om je heen gelukkig is en nooit iets overkomt. Zo lijkt het inderdaad. Maar wanneer je achter de schermen zou kunnen kijken, dan zou je zien dat daarachter heel wat anders gaande is. Ieder mens heeft zijn zorgen, vragen en verdriet.

Wij zullen altijd beproefd worden

Deze beproevingen zullen wij altijd in ons leven hebben of we het nu leuk vinden of niet. Allah de verhevene zegt: “Zien zij niet, dat zij elk jaar één- of tweemaal op de proef worden gesteld? Toch tonen zij geen berouw noch trekken zij er lering uit” (Soera At-tauwbah 126).

En ook “En Wij zullen jullie zeker beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen”, (Soera al Baqara:155)

Als moslims moeten wij tijdens onze beproevingen onze emoties niet de overhand laten nemen en onze toevlucht nemen tot zaken die verboden zijn. Zoals wij helaas dagelijks mee maken binnen onze kliniek. Mensen willen van hun probleem af komen en denken dat het doel de middelen heiligt. Ze zijn dan in handen gevallen van tovenaars en hebben daarmee shirk gepleegd. Achteraf is het schuldgevoel groot maar op dat moment zijn ze zo wanhopig dat ze alles willen proberen. Om maar van hun klachten af te komen. Het is ook moeilijk om je niet wanhopig en verdrietig te voelen en je mag deze gevoelens best in beperkte mate hebben. Maar het is juist in deze tijden belangrijk om niet je hoop te verliezen en je te blijven richten tot Allah de verhevene, en om sabr  te hebben, geduldig en volhardend te zijn. Want wat jou overkomt kun jij aan! Jij bent sterker dan deze beproeving!

Want “Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen” (Soera al Baqara: 286). Laat dit eens op je inwerken. Is dit niet geweldig? We weten op voorhand al dat we meerdere keren per jaar beproefd zullen worden en dat hetgeen we mee beproefd worden binnen ons vermogen ligt. Voor mij persoonlijk is dit altijd een reddingsboei geweest. Bij beproevingen is dit het eerste waar ik aan probeer te denken zodat negatieve emoties geen overhand kunnen krijgen. Want vaak is het niet de gebeurtenis op zich die een negatieve impact heeft op ons leven maar onze negatieve gedachten die op hun beurt weer zorgen voor een negatief gevoel en negatief gedrag. En dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat wij onszelf vergiftigen. Al die negatieve emoties, zorgen en verdriet kunnen ons letterlijk lichamelijk ziek maken. Dit gif hoopt zich op in je lichaam. Daarom kunnen mensen tijdens een hijama behandeling wel eens emotioneel reageren. Alle giftige emoties worden losgemaakt en dat moet eruit.

Wat moeten we dan wel doen?

We moeten tijdens beproevingen op dat moment juist actief zijn en blijven doen wat Allah ons gezegd heeft: namelijk ons vertrouwen in hem leggen, sabr hebben en goede daden verrichten.

“Het is geen deugd, dat gij uw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de Laatste Dag, de engelen, het Boek en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven en die het gebed onderhoudt en de Zakaat betaalt; verder in degenen, die hun belofte nakomen, wanneer zij een belofte doen en de geduldigen in armoede, in kwellingen en in oorlogstijd; dezen zijn het, die bewezen hebben, waarachtig te zijn en dezen zijn vromen”. (Soera al Baqara: 177)

Verricht je smeekbeden

Een manier om actief hulp te zoeken is door smeekbeden te verrichten. Allah heeft ons opgedragen om Hem aan te roepen, nederig, oprecht en vol overgave en Hij heeft beloofd om onze smeekbeden te verhoren en om in onze behoeften te voldoen. Hoe geweldig is dat! Allah heeft namelijk in de Koran gezegd:

“Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.” (Soerah Ghafir 40:60)

 

Dus op het moment dat het jou teveel wordt weet je wat je moet doen. Wend je tot Allah en vraag hem om het jou makkelijk te maken met de volgende smeekbede:

 

O Allah, er is niets makkelijker dan hetgeen wat U vergemakkelijkt heeft. Als de zaak U behaagt, dan maakt U zelfs verdriet makkelijk.

 

Uitspraak van de smeekbede bij moeilijkheden

Allahoemma laa sahla iella maa dja’altahoe sahlan wa anta tadj’aloe al-hazena iedha shie-ta sahlan.

En zeg:

Alle lofprijzingen komen Allah toe in alle omstandigheden.

 

Uitspraak van de dua

Al-h’amdoelillahi 3ala koelli h’aal.

Als laatste wil ik je dit meegeven. Wij moeten beseffen dat het leven constant in beweging is en na een periode van tegenslag, komt er een betere tijd. Na regen komt uiteindelijk weer zonneschijn, na de winter komt weer de zomer en na de nacht komt weer een dag. Of zoals in de heilige Koran staat:

“Voorwaar, zo komt gemak naast ongemak, Voorwaar, gemak komt naast ongemak” (A-Sharh 94:5-6)

En als het dan voorbij is om alhamdulilah te zeggen en terug te kijken naar de beproevingen die Allah swt jou oplegde, en te zien, wat je daarvan te leren had?

Ik heb alhamdulilah veel mogen leren in mijn leven. Jij ook? Welke levenslessen heb jij gekregen? Zou je dat met mij willen delen?

P.s. Heb jij behoefte aan een luisterend oor? Neem contact op met onze stagiare islamitisch geestelijk verzorgster. Dit is kosteloos.

 

3 reacties

 1. BismiLLâh

  Assalaamu 3alaikoem mijn lieve zuster Najat,

  Dat heb je heel mooi gezegd dat we bij een beproeving ervan uit moeten gaan dat wij het wel aan kunnen anders hadden we deze beproeving niet gekregen van de Barmhartige. Dat staat in de Qur-aan. En ook dat ons niks overkomt behalve wat Allâh voor ons heeft Voorbeschikt. Wij weten niet waarin het goede voor ons zit en wij kennen onze toekomst niet. Maar Allâh de Genadevolle wel. En weet dat de gunst van Allâh groot is en dat Hij Zijn gelovige dienaren Rijkelijk zal belonen. Deze wereld is tijdelijk.

  Correctie bij de vertaling van ayah 155:2: het moet zijn: “En Wij zullen jullie zeker beproeven…”

  De fout bij het typen heb je denk ik over het hoofd gezien.

  ???

  Fie amaaniLLâh

  Layla

 2. mooi beschreven. Degene die in z’n situatie zitten en dit leest, zal dit zeker als het duwtje in zijn rug beschouwen. barak allah ou fiekom voor deze mooie blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *