GEEN ENKELE ORGAANDONOR IS DOOD.

Onze overheid, de wereld van orgaantransplantatie en allerlei bekende Nederlanders roepen ons voortdurend op om ons als orgaandonor te laten registreren. Afgelopen dinsdag stemde de eerste kamer vóór de nieuwe or­gaan­do­na­tie­wet en ben je dus orgaandonor tenzij je dit duidelijk laat registreren. Maar hebben wij wel voldoende informatie om zo een belangrijke beslissing te kunnen nemen? Ik denk van niet. Laten we de zaken eens op een rijtje zetten. Als Moslima heb ik natuurlijk eerst eens bekeken wat onze geleerden over orgaandonatie zeggen.

Het Islamitisch oordeel over orgaandonatie

Na onderzoek is gebleken dat er 2 verschillende meningen zijn over dit onderwerp. Overwegend vindt men het toelaatbaar met een beroep op de regel ‘nood breekt wet’ en het principe van naastenliefde indien het de donor niet zal schaden. Zoals duidelijk wordt in het volgende.

 1. Het is verboden om een orgaan te gebruiken waar een lichaam niet zonder kan, zoals het transplanteren van het hart van een levend persoon naar een ander.
 2. Het is verboden om een orgaan te gebruiken als dit de vitale basisfuncties kan beschadigen, al komt het leven van de donor daarmee niet in gevaar. Een voorbeeld hiervan is het weghalen van beide hoornvliezen. Echter, wat betreft het weghalen van organen wat gedeeltelijke beschadiging of beperking tot gevolg heeft, dit wordt door de geleerden nog bestudeerd.
 3. Het is toegestaan om een orgaan te transplanteren van een dood lichaam naar het lichaam van een persoon van wie het leven afhankelijk is van het ontvangen van dat orgaan, of die zonder dat orgaan een beperking heeft op vitale basisfuncties. Op voorwaarde dat er toestemming gegeven is door ofwel de persoon zelf vóór zijn overlijden of door zijn erfgenamen, of door de moslimleider als de identiteit van de persoon onbekend is of hij geen erfgenamen heeft. Bron

Sommige geleerden wijzen orgaandonatie na de dood af omdat het lichaam dan aan Allaah toebehoort en als zodanig niet geschonden mag worden. Een belangrijke rol speelt het hersendoodcriterium. Hierover bestaat in Islamitische kringen veel onduidelijkheid, wat de standpuntbepaling kan beinvloeden.

In beide meningen komt dus expliciet naar voren dat er blijk moet zijn dat het wegnemen van een orgaan, de gezondheid of het leven van een donor niet zal schaden.

Is hersendood wel dood?

Geen van allen geeft ons de volledige informatie van wat orgaandonor-zijn inhoudt. Het valt op dat aan de donor totaal geen aandacht wordt besteed omdat die dood verklaard wordt – ‘hersendood’ wel te verstaan – terwijl hij/zij niet dood is.

In vaktaal spreekt men over de ‘postmortale’ orgaandonor. Postmortaal betekent na-de-dood. Echter, geen enkele orgaandonor is dood!
Met de organen van een dode donor kun je niets meer beginnen. Alleen levende organen zijn bruikbaar voor orgaantransplantatie en dat is ook logisch want wat moet je met bijvoorbeeld een dood hart in je lijf? Dat krijg je echt niet meer aan de praat. Organen voor transplantatiedoeleinden dienen levend te zijn en levende organen bevinden zich enkel en alleen in levende mensen!

De overheid heeft een informatieplicht en dient de burgers volledig en juist voor te lichten over de vraag wat orgaandonatie precies inhoudt. Ook al is de Wet gericht op het verkrijgen van meer organen, de potentiële ‘postmortale’ donor heeft het recht te weten wat er met hem/haar gebeurt als hij/zij in deze situatie terecht komt. Dit is van wezenlijk belang om een afgewogen keuze te kunnen maken. In de tekst van de Wet op de orgaandonatie wordt de misleidende terminologie na overlijden en stoffelijk overschot gehanteerd. Hier wringt de schoen niet alleen, hij past in het geheel niet. Zelfs de Reclame Code Commissie heeft die terminologie afgewezen. Dat een orgaandonor duidelijk nog leeft, blijkt uit onderstaande feiten van zo’n 30 medische specialisten uit binnen- en buitenland:

Lees hier de rest van de feiten

Klik hier voor een verhelderende video over dit onderwerp.

HERSENDOOD

Er is dus nadrukkelijk sprake van misleiding wanneer de Wet deze terminologie van ‘na overlijden’ en ‘stoffelijk overschot’ hanteert. De term hersendood is de basis van deze misleiding. Hersendood is niets anders dan de constatering dat iemands hersenen zeer zwaar beschadigd zijn. Dat hersendood gelijk is aan dood, is een aanname die gelogenstraft wordt door de feiten, zoals hierboven weergegeven. Het huidige hersendoodprotocol dat deel uitmaakt van de Wet is daarom een ongeldig en onbetrouwbaar instrument om de dood vast te stellen. Feiten houden immers niet op te bestaan door ze te negeren. Er kan wel vastgesteld worden dat een deel van de hersenfuncties (tijdelijk) afwezig is, maar dat is wat anders dan afwezigheid van leven en bewust- zijn. De Nederlandse hersenonderzoeker dr. Herms Romijn zegt in een interview: “Het begrip hersendood lijkt juist, maar is het niet. Er valt niet uit te sluiten dat lagere subcor cale delen in de hypothalamus en de amandelkernen nog actief zijn. In deze delen bevindt zich het vermogen om o.a. pijn, emoties en angst in zijn meest elementaire vorm te ervaren. Een hersendode is niet overleden.”

Er is maar één conclusie mogelijk: organen worden verwijderd uit een ernstig beschadigde – wellicht stervende – mens die op de operatietafel wordt gedood; in alle gevallen!

Beste mensen, nadat ik alle feiten heb bestudeerd heb ik mijn conclusie getrokken. Doe jij dat ook?

Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen te informeren vanuit Islam, wetenschap en gezond verstand. Help jij mee? Laten we zoveel mogelijk mensen een bewuste keuze maken en deel dit artikel met je geliefden.

 

 

4 reacties

 1. Salaam,

  Ten eerste wil ik u melden dat ik het artikel top vindt.
  Ik mis 1 ding en dat is het ontvangen van een donor, mag ik dat dan wel met de kennis dat er iemand voor gedood is?
  Ik sta op het moment geen donor te worden, maar dan moet ik ook geen donor ontvangen mocht dat ooit nodig zijn. En Allah weet het het best.

  1. Alaikoum assalaam Amjahid,

   Barakallahoe fik voor het compliment. Dat is een hele goede vraag van jou. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik deze vraag niet gesteld heb.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *