Het gevaar van roken.

Jaarlijks komen er in Nederland 19.000 nieuwe gevallen van kanker bij, als gevolg van roken. Van de vele vermijdbare risico’s die invloed hebben op de gezondheid, heeft roken in Nederland de meeste ziekte en de meeste doden tot gevolg. Roken vergroot o.a. de kans op:

  • Kanker •Hart- en vaatziekten •Longziekten •Diabetes

De schadelijke en dodelijke gevolgen van roken zijn duidelijk. Iedere moslim zou hier dan ook ver weg van moeten blijven. Allah zegt immers: “En doodt jullie zelf niet, Allah is jullie waarlijk meest genadig.” (Soerat an-Nisaa’: 29)

Daarnaast is roken ook niets anders dan geldverspilling en weet dat Allaah ons zal ondervragen hieromtrent. Allah zegt:

En verspeelt (jullie bezit) niet buitensporig. Waarlijk de verspillers zijn de broeders van de shayateen. (Soerat al-Israa’: 26-27)

Volgende week Zondag 19 maart zal onze broeder Mohamed Chaleh een lezing geven omtrent dit onderwerp. Komen jullie ook? Deel en tag dit bericht onder jullie vrienden, kennissen en familie en wens het goede voor je medemoslim zoals we dat ook voor onszelf wensen.

Allah zegt: “En helpt elkander in (het verrichten van) het goede en Taqwah en helpt elkander niet in (het begaan van) zonde en agressie. En vreest Allah. Waarlijk Allah is streng in de bestraffing.”   (Soerat al-Maa’iedah: 2)

Moge Allaah ons tot de welslagenden doen behoren. Ameenroken