Verbreekt Hijama mijn vasten?

Ieder jaar, krijg ik weer dezelfde vraag – “Mag je hijama doen tijdens de Ramadan?”

Er is een verschil in mening onder de geleerden, en voor iedere mening is bewijs om deze mening te ondersteunen, maar de meerderheid van de geleerden zeggen dat het niet verboden is.

Mening 1:
Hijama verbreekt het vasten
De madhab of wetschool van imam Ahmed ibn hanbal en Imam Awzaee, moge allaah de verhevene hun genadig zijn, van mening dat Hijama je vasten verbreekt. Zij houden de volgende hadith aan als bewijs:

“Degene die hijama uitvoert en degene bij wie dit wordt gedaan, beide hebben hun vasten verbroken”. Sunan ibn Maajah nr.1681. Deze hadith is ongeldig verklaard door een aantal geleerden zoals sheikh Al-Albaani.

Mening 2:
Hijama verbreekt het vasten niet

Volgens Imam Abu hanifa, Imam Shafiee, Imam Malik en vele andere geleerden, moge allah de verhevene hen genadig zijn, verbreekt hijama het vasten niet. Zij halen hun bewijs weer uit verschillende ahadith, uit Sahih al-Bukhari, waaruit blijkt dat de profeet vrede zij met hem, ook hijama liet toepassen tijdens het vasten.

“De profeet, vrede zij met hem liet zich behandelen met hijama terwijl hij vastte en in een staat van Ihram was”. (saheeh Bukhari, Hadith no 1938/1939)

“Abu Saeed khudri leverde over dat de profeet vrede zij met hem zei dat hijama voor de vastende is toegestaan. (Fat’hul baari p210/4)”

Er is ook een andere hadith in de  ahadith van at-Tirmidhi. Alhoewel deze hadith

zwak verklaard is zegt het ook iets over hijama tijdens het vasten:

”Het vasten wordt niet verbroken voor degene die braakt, een natte droom heeft of hijama laat toepassen. ” (Abu Dawood p330/ vol1)

De Hadith van tirmizi overgeleverd door Abu saeed khudri ra dat de profeet vrede zij met hem zei: “3 zaken zullen het vasten niet verbreken: hijama, braken en een natte droom”.  (Jami’ at-Tirmidhi 719. Zwak verklaard [Darussalam])

Het interessante is, in Sahih al-Bukhari heeft Thabit Al-Bunani in de hierna volgende hadith de potentiele negatieve consequenties van het ondergaan van hijama tijdens het vasten benoemd. Deze consequenties kunnen de oorzaak zijn het verbreken van het vasten.

Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) werd gevraagd:

“Keurden jullie allen Hijama af voor een vastende persoon?” en hij zei: “Nee, behalve wanneer het een persoon zwak maakt.”(Bukhari nr 1940).

Uit deze hadith blijkt dat de hijama het vasten niet verbreekt maar dat ze dit liever niet deden tijdens het vasten, omdat een persoon zwak kan worden en daardoor het vasten moet verbreken om te eten en te drinken.

Hoe kunnen we deze 2 verschillende meningen plaatsen?

Wanneer we het hebben over de hadith waarin wordt gezegd dat hijama het vasten verbreekt (in Sunan Abi Dawud), dan weten we dat Imam Tahaawi het op deze manier heeft uitgelegd. Het verbreken van het vasten is voornamelijk omdat de personen om wie het gaat aan het roddelen waren. Daarom hebben zij de zegeningen van het vasten verloren.

Ook heeft Imam Baghawi in Sharh as-Sunnah gezegd dat degene die hijama toepast het risico heeft om een beetje bloed door te slikken. In die tijd was er geen vacuum pompje zoals nu het geval is. De hijama behandeling werd met de mond gedaan. Het bloed werd er dus letterlijk uitgezogen door middel van een dieren hoorn. Hierbij bestond het gevaar dat het bloed werd ingeslikt, nu wordt het natuurlijk op een andere wijze toegepast en is dit gevaar niet meer aanwezig.

De meeste geleerden staan het dus toe en hebben het op deze manier onderbouwd.

Ibn hazm zei: “Er is geen twijfel dat de hadith waarin werd gezegd dat hijama het vasten verbreekt saheeh is, maar de andere ahadith zijn dat ook, dus het is belangrijk om deze als leidraad te nemen omdat het is toegestaan nadat het eerst verboden was”.

De meeste geleerden volgen deze mening en zeggen dat hijama op zichzelf het vasten niet verbreekt. Het zijn meer de mogelijke symptomen van de hijama behandeling waardoor je misschien moet eten en drinken, die het vasten kunnen verbreken. Allah (SWT) weet het best. Ik kan alleen uit ervaring spreken en zeggen dat er alhamdulilah nooit iets is voorgevallen waardoor mensen hun vasten moesten verbreken.

yes no maybe