CHOCOLA EN DIABETES

Een beetje chocola kan diabetes voorkomen………

Het dagelijks eten van een stukje pure chocola verlaagt je insulineresistentie. Insulineresistentie wordt beschouwd als het stadium dat voorafgaat aan de diagnose van diabetes type 2. Verlaging van je insulineresistentie betekent dat je minder kans loopt op diabetes en hart- en vaatziekten.

In een gezamenlijk onderzoek is er gekeken naar de leefstijl en het dieet van 1153 mensen tussen de 18 en 69 jaar. De meeste mensen die ze onderzochten aten ongeveer 25 gram pure chocola per dag. Hun insulineresistentie verminderde en hun leverenzymen waren verbeterd.

Chocolade bevat veel polyfenolen die waarschijnlijk zorgen voor het heilzame effect, aldus de onderzoekers van het Luxemburgse Gezondheidsinstituut. Koffie en thee bevatten ook deze heilzame stof die insulinegevoeligheid kunnen verbeteren.

Het is belangrijk om het onderscheid te kennen tussen natuurlijke en bewerkte chocolade. Weet dat ook lichaamsbeweging, voeding en andere leefstijlfactoren een belangrijke rol spelen.