40060546 123.rf.com

40060546 123.rf.com

 

Robert F. Kennedy Jr., voorzitter van het world mercury project (WMP) en de wereldberoemde acteur Robert de Niro gaan de strijd aan tegen vaccins. Op 15 februari kondigden zij een challenge aan met de mogelijkheid om $100.000 te winnen. Deze winactie moet tot een stop leiden van giftige toevoegingen zoals kwik in vaccins. Kwik is een zwaar neurologisch gif en wordt ook wel neurotoxine genoemd. Deze neurotoxines zijn gifstoffen die de werking van het zenuwstelsel beïnvloeden en worden in verband gebracht met veel neurologische stoornissen zoals autisme, de ziekte van Alzheimer, Parkinson en een aantal andere ziekten zoals ADHD, chronische vermoeidheid, allergieën, nierziektes, geboorteafwijkingen en nog meer. Kwik is giftiger dan lood en zit, samen met een aantal andere zeer giftige stoffen, sinds de jaren ’30 in vaccins die wereldwijd gegeven worden. De stof thimerosal, wat een conserveringsmiddel is op basis van kwik, is in Nederland uit het rijksvaccinatieprogramma verwijderd. Maar in een aantal andere vaccins zoals o.a. de griepprik zit deze stof nog wel.

Wat moet je doen om deze $ 100.000 te winnen?

Iedereen kan meedoen met deze actie en meedingen naar de $ 100.000. Het enige wat je hoeft te doen is bewijs te leveren dat het ongevaarlijk is om kwik in baby’s te injecteren. Dit is volgens mij onmogelijk gezien het grote aantal onderzoeken waaruit blijkt dat kwik zeer gevaarlijk is en dat het kan leiden tot neurologische stoornissen.

Je kind wel of niet vaccineren?

Met deze actie laait de discussie weer hoog op tussen de voor- en tegenstanders. Feit is dat er een steeds grotere groep mensen vraagtekens zet bij vaccinaties. De groep ouders, die hun kind niet meer zomaar inenten, groeit ook in Nederland. Ouders worden zich steeds bewuster van de eventuele gevaren die er zijn en maken op basis van alle beschikbare informatie een steeds bewustere keuze. Ook ik krijg regelmatig de vraag wat mijn mening hierover is. Vroeger heb ik mijn dochter wel laten vaccineren omdat ik toen niet de informatie en de kennis had, die ik nu wel heb. Nu zou ik andere keuzes maken en heb ik een bewuste keuze gemaakt om haar niet met het HPV-vaccin in te enten. Je kunt hier meer lezen over mijn beweegredenen.

Tien redenen om na te denken over wel of niet vaccineren

  1. Veel mensen denken dat vaccineren verplicht is. Dat is het dus niet. Je hebt hierin een vrije keuze, ook al wordt het je soms door anderen moeilijk gemaakt en heb je het gevoel dat je je keuze moet verdedigen.
  2. Volgens het huidige vaccinatieschema krijgen baby’s voordat ze 14 maanden oud zijn 30 vaccins ingespoten. En soms krijgen ze meerdere vaccins in één sessie. Het aantal vaccins lijkt, sinds de start van het RVP in 1957, alleen maar toe te nemen, met weinig oog voor de bijwerkingen en de gevaren.
  3. Vaccins bevatten naast verzwakte of gedode micro-organismen: aluminium, toxische chemicaliën, dierlijke vervuiling afkomstig van het medium waarop vaccins gekweekt worden (onder andere dierlijk erfelijk materiaal) en in sommige gevallen antibiotica of antivries.
  4. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat vaccins veilig zijn. Er zijn geen wetenschappelijke, lange termijn onderzoeken.
  5. De inhoudsstoffen van vaccins worden niet getest op kankerverwekkende eigenschappen, genetische veranderingen of op het gevaar van ontwikkelingsstoornissen.
  6. Vaccins kunnen een hersenontsteking en permanente hersenbeschadiging veroorzaken.
  7. Ondanks dat een kind gevaccineerd is, kunnen zij de ziekte waartegen ze ingeënt zijn toch nog krijgen.
  8. De sterfte aan infectieziektes was voordat vaccinatieprogramma’s van start gingen wereldwijd al voor 90% afgenomen.
  9. Verbeterde hygiëne en verbeterde levensomstandigheden – niet vaccins – zijn primair verantwoordelijk voor de afgenomen sterfte aan infectieziektes.
  10. Draait het om winst? De farmaceutische industrie is een industrie die winst wil maken en er wordt ontzettend veel winst gemaakt op vaccins. Logisch dat deze verkocht moeten worden. Bron:www.vaccinvrij.nl

Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan dit boek.

Beste mensen, wees geen kuddedier. Allah soubhana wa taala heeft ons geschapen en geëerd met hersenen en het vermogen om na te denken. Ga niet uit van wat de farmaceutische industrie zegt en neem ook niet klakkeloos aan wat ik of een ander zegt. Gebruik je hersenen, doe onderzoek en maak dan een weloverwogen keuze.

Ik streef naar een gezonde ummah. Jij ook? Deel dan dit bericht.