Abu Hurairah (RA) vertelde dat de boodschapper (VZMH) zei: “als je hijama ondergaat op de 17e, 19e of de 21e dag (islamitische kalender) dan zal het een genezing zijn voor iedere ziekte. (Saheeh Sunan Abi Dawud (3861).42867340 - tools for vacuum massage and procedures for lung disease.