32723010 - evil black female alien, vampire or zombie eyes. dirt make up. macro. halloween theme

Het boze oog

In veel culturen gelooft men in het boze oog. Hiermee bedoelen we dat een ander door hun negatieve gedachten of een jaloerse blik ons kan schaden en ons ziek kan maken of zelfs kan doden. In iedere cultuur wordt dit fenomeen anders genoemd maar bij de meeste mensen staat dit bekend als het boze oog. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het boze oog, wat het is en wat je hiertegen kunt doen.

De betekenis van het boze oog.

Het boze oog is een term die gebruikt wordt voor de overdracht van de negatieve energie van de ene persoon op de ander. Soms doet de gever van het boze oog dit niet met opzet. De profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Een ieder die iets ziet in zichzelf of in zijn bezittingen of in zijn broeder, dat hij leuk vindt, laat hem bidden voor zegeningen voor dit, want het boze oog is echt.” (Overgeleverd door Ibn as-Soenni in ‘Amal al-Yawm wa l-Laylah, p. 168; en door al-H’aakim, 4/216. Als Sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in al-Kalim at-Tayyib, 243.) Maar soms gebeurt het met opzet door de jaloerse gedachten die op dat moment in iemands hoofd omgaan. In dit artikel zullen we het met name hebben over het boze oog door negatieve, jaloerse gedachten.

Wie kan er worden getroffen door het boze oog?

Het boze oog kan iedereen raken en er worden ook een hoop mensen door geraakt. In deze huidige tijd staan veel mensen ver van de Islamitische leer over het leven. En dan heb ik het niet eens over onze verplichte zaken maar meer over hoe wij met elkaar moeten omgaan. Dat je het goede moet willen voor je broer of zus in de Islam, over dat wij elkaar als moslims moeten steunen en juist naar een hoger niveau moeten tillen. Dat wij als mensen op deze aarde zijn voor een vastgestelde tijd en dat het je plicht is om de beste versie van jezelf te worden en een goede indruk achter te laten op deze wereld. Helaas zie ik steeds vaker dat mensen hier ver vanaf staan en dat mensen het liefst zien dat een ander faalt zodat ze eigenlijk niet herinnerd worden aan het feit dat sommige dingen in hun eigen leven niet zo fijn zijn.

Jaloezie

In het Arabisch noemen wij jaloezie, nijd of afgunst hasad. Het onderwerp van hasad, ofwel jaloezie (nijd, afgunst) is heel belangrijk in dit hele verhaal. Het is iets wat vaak de reden is voor het boze oog. Het heeft vaak te maken met iets bij een ander zien wat we zelf ook graag zouden willen hebben. Of het nu een karaktereigenschap is, materiële zaken, het uiterlijk, een echtgenoot of de aandacht van een ander. Denk maar aan het cliché van de jaloerse schoonmoeder die een wig probeert te drijven tussen man en vrouw of andersom. De vrouw die de man van zijn moeder probeert weg te houden. Als je dieper gaat graven bij die schoonmoeder of die vrouw dan komt het er vaak op neer dat het om de aandacht gaat. De moeder krijgt niet meer alle aandacht die ze vroeger wel kreeg. En de vrouw is jaloers omdat de man nog steeds te veel aandacht en liefde aan zijn moeder geeft. Het is niet alleen het iets willen hebben wat een ander wel heeft, maar nog erger, het die ander ook niet gunnen. Allah de Verhevene zegt: “…het kwaad van de jaloerse, wanneer hij jaloers is.” (Soerat al Falaq 113:5). En dit is vaak de reden van het geven van het boze oog of zelfs sihr.

Wat kunnen we er tegen doen?

Het beste is om roqya voor je zelf te doen. Het krijgen van roqya van een raqi mag natuurlijk ook mits je aan een paar voorwaarden voldoet. Ten eerste moet je beseffen dat Allah, de Verhevene degene is die jou geneest. En dat de genezing komt wanneer Allah de Verhevene jou WIL genezen. Een raqi kan jou niks beloven of jou met één vingerknip genezen. Degenen die zieke mensen wel iets beloven zijn verkeerd bezig. Ook wij worden vaak gebeld met de vraag: hoeveel mensen zijn er bij jullie genezen? Dit is een vraag die bij mij boosheid oproept. Want met deze vraag zet je de deur open naar shirk. Ook is het niet zo dat een raqi urenlang over jou moet reciteren omdat je anders niet geneest. Je hoeft ook niet onzeker te zijn omdat je bijvoorbeeld niet zo veel Koranverzen kent. Met de wil van Allah de Verhevene zal jij alleen met soerat al Fatiha genezen kunnen worden, zolang jij maar op Allah vertrouwd.

Hoe doe je roqya bij jezelf?

Roqya kan door middel van Koranverzen en dua verricht worden. Als je weet van wie je het boze oog hebt gekregen dan kun je aan degene vragen om zich voor jou te wassen. Dit water kun jij in één keer van achter over je lichaam gieten.

“Aboe Dawoed heeft overgeleverd dat ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) gezegd heeft: “De persoon die het boze oog op iemand heeft geworpen, wordt bevolen om woedhoe-e (de kleine rituele wassing) te verrichten, vervolgens dient degene die getroffen is zich te wassen (met dat water).” (Dit was als Sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ Abie Dawoed.)

Deze methode wordt niet vaak gebruikt. Omdat je vaak niet weet van wie je het boze oog hebt gekregen en omdat diegenen die het wel vermoeden niet de kracht hebben om aan diegene te vertellen dat hij/zij hun het boze oog heeft gegeven en of je alsjeblieft jezelf voor mij wilt wassen. Dus dan kunnen we over gaan naar stap 2. Er zijn meerdere methoden om roqya voor jezelf te doen en dit is er een van:

  1. Ga op een rustige plek zitten en maak de intentie om roqya voor jezelf te verrichten. Houd een glas water en een fles water bij de hand.
  2. Zoek toevlucht bij Allah tegen de duivel door drie keer het volgende te zeggen – A “oudhubillahi min-ash-shaytaan arrajeem
  3. Zeg drie keer in Naam van Allah de barmhartige, de genadevolle – bismillahir-rahman nir-raheem
  4. Reciteer driemaal surat Al fatiha
  5. Reciteer driemaal Surat An naas
  6. Reciteer driemaal Surat Al Falaq
  7. In principe zijn deze basisverzen al voldoende. Als je de meer verzen van de Koran kent dan kun je ook drie keer ayatul kursi en de twee laatste verzen van surat al Baqarah reciteren.
  8. Nadat je deze verzen hebt gereciteerd dan kun je driemaal in het water spuwen. Dus niet spugen maar spuwen. Je adem moet het water raken.
  9. Drink van het water en vergeet natuurlijk niet om Bismi allah te zeggen.
  10. Met het roqya-water kun je daarna de ghusl verrichten.

Ook kun je de volgende smeekbeden uitspreken:

“A’oodhu bi kalimaat Allaah Al-taammah min kulli shaytaanin wa haammah wa min kulli ‘aynin laammah”

(Ik zoek toevlucht bij de Volmaakte Woorden van Allah tegen elke venijnige Shaytaan en tegen elke ziekte en kwaal).”
Zoals je hebt kunnen lezen is het boze oog realiteit. Dit maken wij helaas dagelijks mee in onze kliniek. Bescherm jezelf en je gezin hiertegen en verricht regelmatig roqya voor jezelf of voor je gezin. Deel dit bericht met je dierbaren.