Ieder jaar weer krijg ik dezelfde vraag: ”Ik heb gehoord dat hijama het vasten verbreekt. Klopt dit?” Of “ik hoor tegenstrijdige meningen wat is nu waar?” Ik heb dit voor jullie uitgezocht bij verschillende bronnen en kan hierop antwoord geven. Er zijn inderdaad verschillende meningen over dit onderwerp. Mijn mening is dat het is toegestaan, maar natuurlijk moet jij aan de hand van de verschillende meningen je eigen mening hierin volgen.

“Het vasten wordt verbroken door hijama”:
De madhab of wetschool van imam Ahmed ibn hanbal, moge allah de verhevene hem genadig zijn. Volgen deze mening. Zij houden deze hadith aan als bewijs: “Degene die hijama uitvoert en degene bij wie dit wordt gedaan, beide hebben hun vasten verbroken”. Sunan ibn Maajah nr.1681. Deze hadith is ongeldig verklaard door een aantal geleerden zoals sheikh Al-Albaani.
“Het vasten wordt niet verbroken door hijama”:
Volgens Imam Abu hanifa, Imam Shafiee, Imam Malik, moge allah de verhevene hen genadig zijn. En nog een meerderheid van de geleerden zijn van mening dat hijama het vasten niet verbreekt. Zij halen hun bewijs weer uit verschillende ahadith waaruit blijkt dat de profeet vrede zij met hem, ook hijama liet toepassen tijdens het vasten.
1. De profeet, vrede zij met hem liet zich behandelen met hijama terwijl hij vastte en in een staat van Ihram was. (saheeh Bukhari, Hadith no 1938/1939)
2. ”Het vasten wordt niet verbroken voor degene die braakt, een natte droom heeft of hijama laat toepassen. ” (Abu Dawood p330/ vol1)
3. De Hadith van tirmizi overgeleverd door Abu saeed khudri ra dat de profeet vrede zij met hem zei: “3 zaken zullen het vasten niet verbreken: hijama, braken en een natte droom”.
4. Abu Saeed khudri leverde over dat de profeet vrede zij met hem zei dat hijama voor de vastende is toegestaan. (Fat’hul baari p210/4)
5. Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) werd gevraagd: “Keurden jullie allen Hijama af voor een vastende persoon?” en hij zei: “Nee, behalve wanneer het een persoon zwak maakt.”(Bukhari nr 1940).

Uit deze ahadith blijkt dat hijama het vasten niet verbreekt maar dat ze dit liever niet deden tijdens het vasten, omdat een persoon zwak kan worden en daardoor het vasten moet verbreken om te eten en te drinken. Ook is het zo dat in die tijd de hijama met de mond werd gedaan. Het bloed werd er dus letterlijk uitgezogen door middel van een dieren hoorn. Hierbij bestond het gevaar dat het bloed werd ingeslikt, nu wordt het natuurlijk op een andere wijze toegepast.

De meeste geleerden staan het dus toe en hebben het op deze manier uitgelegd. Ibn hazm zei: “Er is geen twijfel dat de hadith waarin werd gezegd dat hijama het vasten verbreekt saheeh is, maar de andere ahadith zijn dat ook, dus het is belangrijk om deze als leidraad te nemen omdat het is toegestaan nadat het eerst verboden was.

Wa salaam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *