In de heilige islamitische geschriften is barmhartigheid jegens de wezen een belangrijk terugkerend onderwerp. Er wordt continu gewezen op de verantwoordelijkheid van de moslim tegenover het welzijn van de wees en andere hulpbehoevenden.

De koran zegt het volgende hierover:
Het is geen deugd, dat je jouw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijk deugd is in hem, die in God, de Laatste Dag, de engelen, de Boeken en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven en die het gebed onderhoudt en de Zakaat betaalt; verder in degenen, die hun belofte nakomen, wanneer zij een belofte doen en de geduldigen in armoede, in kwellingen en in oorlogstijd; dezen zijn het, die bewezen hebben, waarachtig te zijn en dezen zijn vromen.

(Koran 2:177)

steun een wees!En laten we niet vergeten dat profeet Mohammed (vzmh) ook een wees was. Gedurende zijn kindertijd werd hij verzorgd door zijn pleegmoeder Haliema; later ving zijn familie hem op. Hij wist als geen ander hoe essentieëel het voor een kind is om bescherming, zorg en opvoeding te genieten.

Dat het lot van wezen de profeet (vzmh) erg aangreep, bleek wel uit het feit dat hij later ook een weeskind in zijn gezin opnam en hem grootbracht als zijn eigen zoon.

In de volgende verzen wijst Allah (swt) op het lot dat iedereen kan treffen, en derhalve een hand moet toereiken aan de hulpbehoevenden en hen moet respecteren:

Heeft Hij jou niet als wees gevonden en jou in bescherming genomen?
En Hij heeft jou dwalend gevonden en jou geleid.
En Hij heeft jou behoeftig gevonden en rijk gemaakt.
Daarom, wat de wees betreft: beledig hem niet

(Koran: 93: 6-9)

Steun daarom ook de wezen en minder bedeelden in Marokko en help Stichting Daar El Atfaal.