7183625_s

In ons leven krijgen we vaak te maken met teleurstellingen, problemen of verdriet. Of het nu op ons werk is, ziekte, het overlijden van een dierbare, door een slecht huwelijk, scheiding of door onze kinderen die ook een beproeving voor ons kunnen zijn. En heb jij ook wel eens gehad dat je net een grote crisis in je leven hebt overleefd en je denkt dat je problemen voorbij zijn? Je durft weer optimistisch te zijn en hebt weer hoop waarna er opeens een nog groter probleem in je leven komt? Deze beproevingen zullen wij altijd in ons leven hebben of we het nu leuk vinden of niet.

Allah de verhevene zegt: “Zien zij niet, dat zij elk jaar één- of tweemaal op de proef worden gesteld? Toch tonen zij geen berouw noch trekken zij er lering uit” (Soera At-tauwbah 126).
En ook “En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen”, (Soera al Baqara:155)

Als moslims moeten wij tijdens onze beproevingen onze emoties niet de overhand laten nemen en onze toevlucht nemen tot zaken die verboden zijn. Zoals wij helaas dagelijks mee maken binnen onze kliniek. Mensen willen van hun probleem af komen en denken dat het doel de middelen heiligt. Ze zijn dan in handen gevallen van tovenaars en hebben daarmee shirk gepleegd. Achteraf is het schuldgevoel groot maar op dat moment zijn ze zo wanhopig dat ze alles willen proberen. Het is ook moeilijk om je niet wanhopig en verdrietig te voelen en je mag deze gevoelens best in beperkte mate hebben. Maar het is juist in deze tijden belangrijk om niet je hoop te verliezen en je te blijven richten tot Allah de verhevene, maar om sabr te hebben, geduldig en volhardend te zijn. Want wat jou overkomt kun jij aan! Jij bent sterker dan deze beproeving!

Want “Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen” (Soera al Baqara: 286). Is dit niet geweldig? We weten op voorhand al dat we meerdere keren per jaar beproefd zullen worden en dat hetgeen we mee beproefd worden binnen ons vermogen ligt. Voor mij persoonlijk is dit altijd een reddingsboei geweest. Bij beproevingen is dit het eerste waar ik aan probeer te denken zodat negatieve emoties geen overhand kunnen krijgen. Want vaak is het niet de gebeurtenis op zich die een negatieve impact heeft op ons leven maar onze negatieve gedachten die op hun beurt weer zorgen voor negatief gedrag. We moeten op dat moment juist actief zijn en blijven doen wat Allah ons gezegd heeft: onze vertrouwen in hem leggen, sabr hebben en goede daden verrichten.

“Het is geen deugd, dat gij uw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de Laatste Dag, de engelen, het Boek en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven en die het gebed onderhoudt en de Zakaat betaalt; verder in degenen, die hun belofte nakomen, wanneer zij een belofte doen en de geduldigen in armoede, in kwellingen en in oorlogstijd; dezen zijn het, die bewezen hebben, waarachtig te zijn en dezen zijn vromen”. (Soera al Baqara: 177)

Als laatste wil ik je dit meegeven. Wij moeten beseffen dat het leven constant in beweging is en na een periode van tegenslag, komt er een betere tijd. Na regen komt uiteindelijk weer zonneschijn, na de winter komt weer de zomer en na de nacht komt weer een dag. Of zoals in de heilige Koran staat: “Voorwaar, zo komt gemak naast ongemak, Voorwaar, gemak komt naast ongemak” (A-Sharh 94:5-6)

Wil jij ook mensen begeleiden met psychische problemen? En wil je dit op een Islamitische wijze doen? Leer dan alles over Islamitische psychologie en schrijf je nu in voor de cursus Islamitische basis psychologie. http://www.hijamaencupping.nl/product/816/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *