moslima

Pas geleden werd ik bezocht door een man. Deze man is socioloog en cultureel antropoloog. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar allochtonen en alles wat met gezondheidszorg te maken heeft. Hij volgt mij en de groei van hijama in Nederland al sinds 2010. Tijdens ons gesprek spreekt hij steeds zijn waardering uit en lijkt soms te denken dat er weinig ondernemende moslima’s zijn. Ik verbaas me erover dat dit beeld nog steeds bestaat, helaas is dit gisteren weer bevestigd in het programma van Femke Halsema “seks en de zonde”. Als moslima heb ik me juist opgehaald aan succesvolle vrouwen in de Islam al staan die niet op de voorgrond.

Zijn vrouwen succesvol en ondernemend in de Islam?
In de geschiedenis van de Islam zijn er vele vrouwen bekend die succesvol waren. Ondernemend en van grote waarde. Zonder vrouwen zou er geen Islam zijn. Wie bleef achter in de huizen om het bezit en nageslacht van de mannen te beschermen? Vrouwen! Wie verzorgden de gewonden en ondernamen soms verre reizen om de mannen van water en voedsel te voorzien? Vrouwen! Nusayba al Ansariyya of ook wel Umm Ammara een van de eerste volgelingen, was een vrouw met vele kwaliteiten maar werd vooral geroemd tijdens de strijd van Uhud. Daar vocht ze met zwaard tegen de Mekkanen en beschermde de profeet vrede zij met hem. Zij is tijdens die strijd verschillende keren geraakt in haar strijd om de profeet, vrede zij met hem, te beschermen. En niet te vergeten de eerste vrouw in de Islam. Khadija r.a., een rijke onderneemster die haar werknemer, onze profeet, vrede zij met hem, ten huwelijk heeft gevraagd. En zo zijn er vele succesvolle moslima’s in de geschiedenis van de Islam.

Vrouwen zijn klein en niet krachtig
Zaynab b. ‘Alī. Was de kleindochter van de profeet, vrede zij met hem. Ze speelde een belangrijke rol tijdens de slachting in Karbala waarbij haar broer Husayn ibn Ali en 72 van haar neefjes en andere broers zijn vermoord door de Ummayaden. Ze was een tijd een effectief leidster van Ahl al bayt en was een van de beschermers van haar broer Husayn. Ook was zij de reden dat zij en andere gevangenen niet naar de gevangenis van Karbala werden gebracht. De gouverneur van Damascus was onder de indruk van haar pleidooi, sterkte en wijsheid. Dit maakt haar tot een van de belangrijke vrouwen in de islam.

Of wat dacht je van Lubna van Cordoba. Van origine een slavin die zeer belangrijk werd in het Umayyaden paleis in Cordoba. Ze was de paleis secretaresse van de khaliefen Abd al-Rahmān III en zijn zoon al-Hakam b. ‘Abd al-Rahmān. Ook was ze een wiskundige en geweldig in grammatica, poëzie en op andere gebieden.
Of van Malika al-Ḥurra Arwa al-Sulayhi. Van 1067 tot 1138 regeerde zij als de koningin van Yemen. Ze was geleerd in verschillende religeuze wetenschappen. Zowel Koran, hadith maar ook poëzie en geschiedenis. Onder haar regie werd Yemen sterk verbeterd.

Het enige recht is het aanrecht?
Ook een huisvrouw is van grote waarde en een moeder heeft een speciale plek in de Islam. “En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg heen in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar. Tot Mij is de terugkeer”31:14 . Want wie heeft de succesvolle mannen gebaard en opgevoed? Maar is dat het enige recht van de moslima? De Islam heeft de vrouw in een tijd waarin de vrouw geen recht had vele rechten gegeven. Terwijl het westen in de donkere middeleeuwen was gedompeld en de vrouw minder was dan de man, kreeg de vrouw in de Islam status, recht om over haar geld, vastgoed of andere bezittingen te beschikken. In de Islam zijn wij gelijk met verschillende taken passend bij onze kwaliteiten “Hij is Degene Die jullie heeft geschapen uit één enkele ziel en Hij maakte daaruit zijn echtgenote, opdat hij bij haar rust zou vinden”. 7:189

In de geschiedenis van de Islam bestaan juist veel vrouwen die succesvol zijn. Ze zijn sterk, moedig, wijs, volhardend en hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis. Ook nu zijn er vele moslima’s die bewonderenswaardig zijn. Deze vrouwen treden vaak niet op de voorgrond maar blijven bescheiden in tegenstelling tot de mannen die zich wat sneller op de borst slaan bij hun successen. Als moslima geloof ik dat wij deze vrouwen als voorbeelden moeten nemen, ons meer moeten verenigen, elkaar helpen en aan elkaar optrekken zodat onze gemeenschap sterker, gelukkiger en welvarender wordt. Allah de verhevene zegt niet voor niets “En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen op tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke” 9:71